Coloring Online Diagram Editor Youtube Trimmer Toony Tool Strip Background QR AppMore
Click the waypoints on the map to view Google Streetview images.

Havelterbergroute Drenthe

Deze route loopt door twee landĀ­schappen. Het zuidelijke gedeelte toont Meppel als centrum van een uitgestrekt beekdallandschap met weidelanden en veenafgravingen met kanalen en vaarten. De stad is van het zuidoosten uit gezien de poort naar Drenthe. Enkele kilomeĀ­ters noordelijk, voorbij Kolderveen en Nijeveen, kom je op de hogere zandgronden. In dit gebied rond Havelte zijn stuwwallen met als gevolg grote reliĆ«fverschillen. Noordelijk van dit gebied zie je weer een beekdallandschap waarin het 7700 m lange wegdorp WapserĀ­veen is gelegen, een randveenontĀ­ginning langs de Wapserveensche Aa.

Author Travel mode Distance Duration Countries Download
Hans v.d. Ven / AH
Bicycling 54.9km (22šŸ“) 2:53 🇳🇱 KML, GPX
Route library  Edit route
Requires credits

Route library
 Edit route
Requires credits