Annotation
Word Clouds
Photo Enlarger
Photo Filters
Photo Resizer
Poster Maker
More
Click the waypoints on the map to view Google Streetview images.

Lankheetroute

Ten zuiden van Haaksbergen ligt tegen de grens met Duitsland een gordel van zeer waardevolle natuurgebieden, waaronder het landgoed Lankheet. Het ligt op de hoge zandgronden tussen de Buurserbeek en de Berkel. Onder meer op dit soort dekzandruggen vestigden zich duizenden jaren geleden de eerste bewoners van deze streek. Het Lankheet werd in de vorige eeuw door de textielfamilie Van Heek aangekocht als geldbelegging.

Author Travel mode Distance Duration Countries Download
ANWB Bicycling 46.4km (37📍) 2:24 🇳🇱 KML, GPX
Route library  Edit route
Requires credits

Route library
 Edit route
Requires credits