Annotation
Word Clouds
Change Faces
Photo Enlarger
Poster Maker
Youtube Trimmer
More
You are not logged in.  
Click the waypoints on the map to view Google Streetview images.
Route library  Edit route
Requires credits

Route library
 Edit route
Requires credits

Embed

Zakopane naar Frydland

De route leidt je vanaf Zakopane, via Slowakije naar Frydland in Tsjechië.

Onderweg kom je nog een aantal mooie plekken tegen zoals mooie kleine weggetjes over bergpassen, een bijzondere klok en oliebron.

Author Travel mode Distance Duration Countries Download
Leonor Orban / AH
Driving 225.5km (9📍) 4:58 🇵🇱🇸🇰🇨🇿 KML, GPX