Chartle
Poster Maker
Strip Background
QR App
Change Faces
Photo Resizer
More
Click the waypoints on the map to view Google Streetview images.

Gooise Heide Hilversum

Vroeger bestond het Gooi uit onafzienbare heidevelden, onderbroken door 'plukjes' akkerland op de eng rond de dorpen. Nu is veel heide verdwenen onder bebouwing of versnipperd door (snel)wegen en spoorlijnen. De laatste restjes worden gekoesterd. Een beheer van begrazing en verschraling moet de heide openhouden.

Author Travel mode Distance Duration Countries Download
Hans v.d. Ven / AH
Bicycling 30.8km (15📍) 1:40 🇳🇱 KML, GPX
Route library  Edit route
Requires credits

Route library
 Edit route
Requires credits