Change Faces
QR App
Photo Collage
Map Image
Photo Editor
Mind clouds
More
You are not logged in.  
Route library  Edit route
Requires credits

Route library
 Edit route
Requires credits

Embed

ANWB Havenstedenroute

Deze route leidt u langs schilderachtige stadjes aan de IJsselmeerkust, zoals Stavoren, Hindeloopen en Makkum. Het weidegebied van de Greidhoek met eeuwenoude terpdorpjes ligt in de driehoek Bolsward, Makkum, Harlingen. Meren, bossen en kliffen bepalen het zuidelijke deel van de route. Het merengebied behoort tot het Lage Midden: een beneden de zeespiegel liggende ‘inzinking’ in het landschap. De bossen in de omgeving van Balk liggen in Gaasterland. De ‘gaasten’ (hoogten in het Fries) ontstonden in de ijstijd, toen landijs de bodem omhoogstuwde. Opmerkelijk zijn de kliffen, ontstaan in de tijd van de woeste Zuiderzee. Het Oudemirdumer Klif en het Mirnser Klif zijn mooie voorbeelden.

Author Travel mode Distance Duration Countries Download
AH Driving 129.6km (37📍) 2:41 🇳🇱 KML, GPX

Related routes