Photo Collage
Fake Chat App
Strip Background
Toony Tool
Mind Map Editor
Photo Filters
More
Click the waypoints on the map to view Google Streetview images.

Ommelanderroute

Ten noordoosten van de stad Groningen ligt de Woldstreek: een laaggelegen gebied waarin zich een uitgestrekt veen- en moerasgebied ontwikkelde. De grotere dorpen op deze route, Stedum en Ten Boer, zijn zeer oude wierdendorpen die vanaf 600 v. Chr. ontstonden op de kwelderruggen in het gebied. Vanaf de 13e eeuw werd dit gebied sys­tematisch ontgonnen, waarbij de kloosters een leidende rol speelden. Onder meer het dorp Garmerwolde (wolde betekent moerasbos) ont­stond in die tijd. Door de ontgin­ning daalde de bodem zo sterk dat een dijk moest worden aangelegd om het water te keren: de Wolddijk, een van de oudste waterbouwkun­dige werken van Noord-Nederland. De Wolddijk ligt op verschillende plaatsen nog duidelijk herkenbaar in het landschap. Het veen is bijna overal afgegraven en verdwenen; alleen onder de kerk van Thesinge is nog een restant aanwezig.

Startpunt: 200 meter van het startpunt, in de Lagestraat, net voor het voetgangersgebied van de kern van Loppersum, zijn parkeerplaatsen.

Author Travel mode Distance Duration Countries Download
ANWB Bicycling 34.5km (24📍) 1:47 🇳🇱 KML, GPX
Route library  Edit route
Requires credits

Route library
 Edit route
Requires credits