Map Image
Change Faces
Youtube Trimmer
QR App
Word Clouds
Poster Maker
More
Click the waypoints on the map to view Google Streetview images.

Abel Tasmanroute

Deze route begint in Lutjegast, de geboorteplaats van de 17-eeuwse ontdekker van Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Lutjegast ligt op de noordelijkste van een aantal brede ruggen die het Zuidelijk Westerkwartier van oost naar west doorsnijden. Deze ruggen zijn gevormd door het landijs. Op de ruggen ontstond een besloten landschap met houtsingels op de perceelranden. Met het aangrenzende deel van de Friese wouden behoort dit gebied tot het kleinschaligste van Nederland en vormt een sterk contrast met de open weilanden in de tussenliggende laagten, waar niet houtwallen maar sloten de grenzen vormen. Een zeer smal bruggetje en een handbediend pontje om het Wolddiep over te steken maken deel uit van de route.

Startpunt: fiets vanaf knooppunt 94 het dorp in over de Abel Tasmanweg; je rijdt dan op de route naar knooppunt 41. NB Volg de knooppunten en niet de (oude) zeskante bordjes Abel Tasmanroute!

Author Travel mode Distance Duration Countries Download
ANWB Bicycling 35.8km (27📍) 1:52 🇳🇱 KML, GPX
Route library  Edit route
Requires credits

Route library
 Edit route
Requires credits