QR App
Change Faces
Coloring Online
Photo Filters
Word Clouds
Mind clouds
More
You are not logged in.  
Route library  Edit route
Requires credits

Route library
 Edit route
Requires credits

Embed

Geestmerambachtroute

Landschappen veranderen, vaak ongemerkt, soms abrupt. Het Geestmerambacht onderging na 1970 zo'n radicale verandering. Hier lag het Rijk der Duizend Eilanden, een veenlandschap met ontelbare sloten en eilandjes. Alleen per boot kon je je er verplaatsen. Na ruilverkaveling veranderde het gebied van vaarpolders in moderne rijpolders waar brede wegen de grote akkers en weilanden ontsluiten. Behalve dit nieuwe landschap doorkruist de route de strandwal bij Sint Pancras en de droogmakerij Heerhugowaard.

Author Travel mode Distance Duration Countries Download
ANWB Bicycling 41.3km (33📍) 2:13 🇳🇱 GPX, KML